800 Rebuild Kit

  • P-TSI800-KIT - Kit: 800 Pump Rebuild
Kit Contains:
 
  • B-846K - Vanes x 8
  • P-TSI800GKT - Gasket Set x 1
  • P-TSI120-16A - Oil Seal x 2
  • P-TSI800-3A - End Cover Seal x 2
  • P-TSI500-225A - Oil Seal x 2
  • P-TSI500-62A - Diverter Vane Seal x 1

Resources

See our full line of Vacuum Pumps